MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Korning skole er en kommunal skole i Hedensted Kommune med 5 klassetrin fra 0. klasse til og med 4. klasse. Korning skole har rullende skolestart – skolen deler matrikel med Børnehaven Landsbyhaven, hvilket skaber gode overgange mellem børnehave og skole og skaber tryghed for børnene. Efter 4. klasse flyttes eleverne som hovedregel til Løsning skole, vi har naturligvis løbende samarbejdsdage med Løsning skole, så børnene kan skabe netværk og kendskab til kommende lærere og klassekammerater.

På Korning Skole går trivsel, gensidig tillid og gode faglige resultater hånd i hånd. Her kender vi hinanden godt og vi passer altid godt på hinanden. Vi bliver set og værdsat som de mennesker, vi hver især er. Vi er en skole med plads til forskellighed og skabelse af den ”motiverende skole”, hvor selvværd og glæde ved at gå i skole fremmer den sociale og faglige udvikling.

Korning skole har et inkluderende læringsmiljø med kvalitet i undervisningen for alle også forskellige kategorier af udsatte børn. Korning Skole er i samarbejde med Landsbyhaven en meget rummelig skole/institution.

Vores elever sendes videre ud i verden med særdeles gode resultater og kundskaber. Det, som vi laver, virker. Det skyldes, at vi gør tingene sammen og hele tiden bestræber os på at gøre det, som giver mening for den enkelte og for fællesskabet.

Korning skole er også forældrenes og lokalområdets skole, hvor alle har indflydelse og får plads til at bidrage. Forældrene bakker op om traditioner på skolen og vi har et særdeles velfungerende og engageret forældreråd. Forældrene engagerer sig for børnene og fællesskabets skyld, men også fordi de selv har lyst til at være her. 

Her er synlig og lettilgængelig ledelse, som skaber stabilitet og udvikling i dagligdagen gennem dialog mellem børn, medarbejdere og forældre. Vi prioriterer faglig udvikling og høje ambitioner med udgangspunkt i hverdagen, som den udspiller sig i de enkelte klasser.

På denne side kan du læse Børne-og Uddannelsesministeriets statistik om Korning Skole